LẬP HOÁ ĐƠN VỚI HÀNG HOÁ DỊCH VỤ ĐƯỢC GIẢM THUẾ

Kế toán thuế Hải Phòng – Kế toán Hồng Anh chia sẻ với bạn đọc quy định mới LẬP HOÁ ĐƠN VỚI HÀNG HOÁ DỊCH VỤ ĐƯỢC GIẢM THUẾ

Ngày 20/6/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 41/2022/NĐ-CP sửa đổi,

bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020
của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ
Nghị định số 15/2022/NĐ-CP ngày 28/01/2022 của Chính phủ quy định chính sách miễn,
giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa,
tiền tệ hỗ trợ Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội.

Việc ban hành Nghị định 41/2022/NĐ-CP nhằm tháo gỡ các vướng mắc

trong lập hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế GTGT xuống 8%.

Trước đó, ngày 28/01/2022, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 15/2022/NĐ-CP quy định chính sách miễn,
giảm thuế theo Nghị quyết số 43/2022/QH15 của Quốc hội về chính sách tài khóa,
tiền tệ hỗ trợ chương trình phục hồi phát triển kinh tế -xã hội.

Theo đó, về thuế giá trị gia tăng (GTGT), giảm 2% thuế suất thuế GTGT

từ ngày 01/02/2022 đến hết ngày 31/12/2022

đối với các nhóm hàng hóa, dịch vụ đang áp dụng mức thuế suất

thuế GTGT 10% (còn 8%) trừ một số hàng hóa, dịch vụ.

Tuy nhiên, trong quá trình triển khai Nghị định 15/2022/NĐ-CP,

Bộ Tài chính nhận được một số phản ánh của các Cục Thuế,

doanh nghiệp (DN) và một số cơ quan báo chí phản ánh vướng mắc

về quy định tại khoản 4 Điều 1 Nghị định 15/2022/NĐ-CP

về việc lập hóa đơn riêng đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế GTGT.

Theo đó, việc quy định phải lập hóa đơn riêng cho hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế GTGT thì
mới được áp dụng thuế suất 8% theo phản ánh của DN là làm tăng chi phí của DN
(tăng chi phí thời gian của kế toán và chi phí sử dụng hóa đơn) vì đối với cùng một khách hàng,
thay vì lập 01 hóa đơn ghi nhiều thuế suất khác nhau (5%, 8%, 10%)
thì DN phải lập 02 hóa đơn: 01 hóa đơn ghi thuế suất 8% và 01 hóa đơn ghi các thuế suất khác (5%, 10%).

Để tháo gỡ các vướng mắc trong việc lập hóa đơn đối với hàng hóa, dịch vụ thuộc đối tượng giảm thuế GTGT,

đảm bảo phù hợp với các nội dung trên hóa đơn, Chính phủ ban hành Nghị định 41/2022/NĐ-CP sửa đổi như sau:

Trường hợp cơ sở kinh doanh tính thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

thì khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ áp dụng các mức thuế suất khác nhau thì

trên hóa đơn giá trị gia tăng phải ghi rõ thuế suất của từng hàng hóa, dịch vụ theo quy định.

Trường hợp cơ sở kinh doanh tính thuế GTGT theo phương pháp tỷ lệ % trên doanh thu

thì khi bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ thì trên hóa đơn bán hàng

phải ghi rõ số tiền được giảm theo quy định.

Ngoài ra Nghị định 41/2022/NĐ-CP cũng ban hành
Thông báo về việc tiếp nhận và kết quả xử lý về việc hóa đơn điện tử đã lập có sai sót theo Mẫu số 01/TB-HĐSS thay thế Mẫu số 01/TB-SSĐT Phụ lục IB
ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ.

Trên đây là quy định về việc Kế toán thuế Hải Phòng – Kế toán Hồng Anh chia sẻ với bạn đọc quy định mới về LẬP HOÁ ĐƠN VỚI HÀNG HOÁ DỊCH VỤ ĐƯỢC GIẢM THUẾ .

TẢI NGHỊ ĐỊNH TẠI ĐÂY : Nghị định số 41_2022_nd-cp

Cần tư vấn vui lòng liên hệ DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ HẢI PHÒNG 0969 463 460

——————–

Kế toán thuế Hải Phòng – Kế toán Hồng Anh – DỊCH VỤ BÁO CÁO THUẾ HẢI PHÒNG – DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ TẠI HẢI PHÒNG

DOANH NGHIỆP MỚI THÀNH LẬP – MIỄN PHÍ BÁO CÁO THUẾ TRONG 03 THÁNG ĐẦU  

GỌI NGAY DỊCH VỤ BÁO CÁO THUẾ HẢI PHÒNG – DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ TẠI HẢI PHÒNG

☎️ 0969463460

Bài viết liên quan