LỆ PHÍ MÔN BÀI NĂM 2022 THEO TT80/2021

Kế toán thuế Hải PhòngKế toán Hồng Anh chia sẻ với bạn đọc những lưu ý khi nộp Lệ phí môn bài năm 2022 theo TT80/2021

LỆ PHÍ MÔN BÀI 2022

👉 Các Doanh Nghiệp mới thành lập năm 2021 được miễn lệ phí môn bài năm đầu tiên,
CHƯA LẬP TỜ KHAI LỆ PHÍ MÔN BÀI CHÚ Ý:
– LẬP & NỘP TỜ KHAI LỆ PHÍ MÔN BÀI 2022 TRƯỚC NGÀY 30/01/2022.

👉 DOANH NGHIỆP TĂNG THÊM VỐN ĐIỀU LỆ TRONG NĂM 2021 thì nộp tờ khai lệ phí môn bài năm 2022 trước ngày 30/01/2022.

❌ CHÚ Ý: Mẫu tờ khai lệ phí môn bài năm 2022 là mẫu 01/LPMB theo TT80/2021.
📌 MỨC LỆ PHÍ MÔN BÀI PHẢI NỘP: Căn cứ vào VỐN ĐIỀU LỆ ghi trong Giấy chứng nhận DKKD:
– Bậc 01: Trên 10 tỷ đồng 3.000.000 đồng/năm
– Bậc 02: Từ 10 tỷ đồng trở xuống 2.000.000 đồng/năm
– Bậc 03: Chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh, đơn vị sự nghiệp, tổ chức kinh tế khác 1.000.000 đồng/năm

✅ THỜI HẠN NỘP LỆ PHÍ MÔN BÀI:

THỜI HẠN NỘP TIỀN LỆ PHÍ MÔN BÀI TRÙNG VỚI THỜI HẠN NỘP TỜ KHAI LPMB: CHẬM NHẤT LÀ NGÀY 30/01/2022.

❌ CHÚ Ý: Các DN đã thành lập từ các năm trước đã nộp tờ khai lệ phí môn bài, nếu không có thay đổi gì về vốn điều lệ hoặc thêm mới chi nhánh,
địa điểm kinh doanh thì KHÔNG cần phải nộp thêm tờ khai LPMB cho 2022
mà chỉ cần NỘP TIỀN LỆ PHÍ MÔN BÀI 2022 CHẬM NHẤT là ngày 30/01/2022.
—>>> Xem thêm : Thông tư 80/2021 tại đây80_2021_TT-BTC
Trên đây là HƯỚNG DẪN nộp Lệ phí môn bài năm 2022 theo TT80/2021 mới nhất. Cần tư vấn vui lòng liên hệ DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ HẢI PHÒNG 0969 463 460
——————–

Kế toán thuế Hải PhòngKế toán Hồng Anh – DỊCH VỤ BÁO CÁO THUẾ HẢI PHÒNG – DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ TẠI HẢI PHÒNG

DOANH NGHIỆP MỚI THÀNH LẬP – MIỄN PHÍ BÁO CÁO THUẾ TRONG 03 THÁNG ĐẦU  

GỌI NGAY DỊCH VỤ BÁO CÁO THUẾ HẢI PHÒNG – DỊCH VỤ KẾ TOÁN THUẾ TẠI HẢI PHÒNG

: ☎️ 0969463460

Lệ phí môn bài 2022
Lệ phí môn bài 2022
Bài viết liên quan