HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TẠI HẢI PHÒNG

HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ TẠI HẢI PHÒNG

Dịch vụ Kế Toán Hải Phòng  – Kế toán Hồng Anh xin cung cấp phần mềm hóa đơn điện tử tại Hải Phòng kiến thức chuyên nghiệp nhất gửi tới các quý Doanh Nghiệp

Như Vậy theo Nghị định 123/2020/NĐ-CP:  

Bắt đầu từ ngày 01/07/2022  thì toàn bộ Doanh Nghiệp trên cả nước đều Bắt Buộc phải sử dụng HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ

(trừ một số trường hợp theo quy định)

Chúng tôi sẽ hỗ trợ doanh nghiệp đăng ký phần mềm hóa đơn điện tử với tiêu chí:

 • An toàn
 • Tiết kiệm chi phí
 • Tiết kiệm công sức
 • Tiết kiệm thời gian
 • Chủ động khởi tạo
 • Dễ dàng sử dụng
 • Quản lý tối ưu

Hãy liên hệ với chúng tôi để được tư vấn, giải đáp các vướng mắc và sử dụng thử phần mềm.

 • Có bản demo xem trước để khách hàng trải nghiệm
 • Hỗ trợ thủ tục phát hành hóa đơn điện tử
 • Cung cấp phần mềm kế toán tích hợp với hóa đơn điện tử
 • Bảo hành số lượng hóa đơn điện tử đã đăng ký sử dụng.
 • Hỗ trợ, hướng dẫn, giải đáp các vướng mắc trong quá trình xuất hóa đơn.

☎ Hotline: 0969 463 460

HÓA ĐƠN ĐIỆN TỬ HẢI PHÒNG

1/Lộ trình bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử

Theo quy định mới tại Nghị định 123/2020/NĐ-CP thì lộ trình bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử thực hiện như sau:

– Trước 01/7/2022:

Chỉ bắt buộc đối với các cơ sở kinh doanh được cơ quan thuế thông báo chuyển đổi

sử dụng hóa đơn điện tử mà đáp ứng được điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin.

(Căn cứ Khoản 2 Điều 59; Khoản 1, 2 Điều 60).

– Từ ngày 01/7/2022:

Bắt buộc áp dụng hóa đơn điện tử, trừ các trường hợp sau:

(1) Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân

kinh doanh sau đây trong trường hợp không thực hiện giao dịch với cơ quan thuế bằng phương tiện điện tử.

Không có hạ tầng công nghệ thông tin, không có hệ thống phần mềm kế toán.

Không có phần mềm lập hóa đơn điện tử để sử dụng hóa đơn điện tử

và để truyền dữ liệu hóa đơn điện tử đến người mua và đến cơ quan thuế:

– Doanh nghiệp nhỏ và vừa, hợp tác xã, hộ, cá nhân kinh doanh tại địa bàn có điều kiện kinh tế – xã hội khó khăn, đặc biệt khó khăn

(thực hiện theo Danh mục địa bàn ưu đãi đầu tư ban hành kèm theo

Nghị định 118/2015/NĐ-CP ngày 12/11/2015 và các văn bản sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế nếu có).

– Doanh nghiệp nhỏ và vừa khác theo quy định.

Lưu ý: Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh mua hóa đơn của cơ quan thuế trong thời gian tối đa 12 tháng.

Đồng thời cơ quan thuế có giải pháp chuyển đổi dần sang áp dụng hóa đơn điện tử.

Khi chuyển sang sử dụng hóa đơn điện tử thì các doanh nghiệp,

tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh thực hiện đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế

hoặc hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế (nếu đủ điều kiện) theo quy định.

(Căn cứ Điều 23)

(2) Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế, hộ, cá nhân kinh doanh trong thời gian hệ thống hạ tầng

công nghệ thông tin cấp mã hóa đơn của cơ quan thuế gặp sự cố,

chưa khắc phục được theo quy định và cơ quan thuế đưa ra giải pháp bán hóa đơn giấy để sử dụng (Khoản 2 Điều 20).

(3) Sử dụng hóa đơn bán tài sản công khi xử lý tài sản công

(hóa đơn bằng giấy do Bộ Tài chính đặt in) (Khoản 5 Điều 59).

(4) Hóa đơn bán hàng dự trữ quốc gia khi bán hàng dự trữ quốc gia (hóa đơn bằng giấy)

theo quy định tại Thông tư 16/2012/TT-BTC và không có thông báo chuyển đổi áp dụng hóa đơn điện tử.

2/ Về việc sử dụng hóa đơn đã phát hành

Doanh nghiệp, tổ chức kinh tế đã thông báo phát hành hóa đơn đặt in, hóa đơn tự in, hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế.

hoặc đã đăng ký áp dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế,

đã mua hóa đơn của cơ quan thuế trước ngày 19/10/2020.

thì được tiếp tục sử dụng hóa đơn đang sử dụng kể từ ngày 19/10/2020 đến hết ngày 30/6/2022.

và thực hiện các thủ tục về hóa đơn theo quy định tại các

Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và Nghị định 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014.

Trường hợp từ ngày 19/10/2020 đến ngày 30/6/2022,

nếu cơ quan thuế thông báo cơ sở kinh doanh chuyển đổi để áp dụng hóa đơn điện tử.

theo quy định tại Nghị định 123/2020 hoặc Nghị định 119/2016/NĐ-CP ngày 12/9/2018,

nếu cơ sở kinh doanh chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin mà tiếp tục sử dụng hóa đơn.

theo các hình thức nêu trên thì cơ sở kinh doanh thực hiện gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế.

theo Mẫu số 03/DL-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo

Nghị định 123/2020 cùng với việc nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng.

Cơ quan thuế xây dựng dữ liệu hóa đơn của các cơ sở kinh doanh để đưa vào cơ sở dữ liệu hóa đơn.

và đăng tải trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế phục vụ việc tra cứu dữ liệu hóa đơn.

3/ Về việc sử dụng hóa đơn đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập

Đối với cơ sở kinh doanh mới thành lập trong thời gian từ ngày 19/10/2020 đến ngày 30/6/2022,

trường hợp cơ quan thuế thông báo cơ sở kinh doanh thực hiện áp dụng hóa đơn điện tử theo quy định tại

Nghị định 123/2020 thì cơ sở kinh doanh thực hiện theo hướng dẫn của cơ quan thuế.

Trường hợp chưa đáp ứng điều kiện về hạ tầng công nghệ thông tin

mà tiếp tục sử dụng hóa đơn theo quy định tại các

Nghị định 51/2010/NĐ-CP ngày 14/5/2010 và 04/2014/NĐ-CP ngày 17/01/2014

thì cơ sở kinh doanh thực hiện gửi dữ liệu hóa đơn đến cơ quan thuế

theo Mẫu số 03/DL-HĐĐT Phụ lục IA ban hành kèm theo Nghị định 123/2020 cùng với việc nộp tờ khai thuế giá trị gia tăng.

Cơ quan thuế xây dựng dữ liệu hóa đơn của các cơ sở kinh doanh để đưa vào cơ sở dữ liệu hóa đơn và đăng tải trên

Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế phục vụ việc tra cứu dữ liệu hóa đơn.

Dịch vụ kế toán thuế Hải Phòng – Dịch vụ kế toán trọn gói Hải Phòng – Báo cáo thuế Hải Phòng chỉ 500.000đ/ tháng


☀️ Địa chỉ: 135 Hương Sơn, Văn Đẩu, Kiến An, Hải Phòng
☎ Hotline: 0969.463.460
Bài viết liên quan