QUY ĐỊNH KHẤU HAO XE Ô TÔ TRÊN 1.6 TỶ MỚI NHẤT

Kế toán thuế Hải PhòngKế toán Hồng Anh xin chia sẻ QUY ĐỊNH KHẤU HAO XE Ô TÔ TRÊN 1.6 TỶ MỚI NHẤT , cách hạch toán xe ô tô trên 1.6 tỷ, cách kê khai hóa đơn mua xe ô tô trên 1.6 tỷ với các bạn qua bài viết dưới đây:

1.Bồ hồ sơ chứng từ:

– Hóa đơn giá trị GTGT

– Biên bản giao nhận xe ô tô.

– Hợp đồng, thanh lý.

– Chứng từ thanh toán qua ngân hàng: Phải có ủy nhiệm chi và Giấy báo Nợ.

– Các biên lai thu phí, hóa đơn như: phí trước bạ, đăng ký biển số, bảo hiểm cho xe …

Khấu hao xe ô tô trên 1.6 tỷ
Khấu hao xe ô tô trên 1.6 tỷ

2.Cách hạch toán:

Theo quy định tại Thông tư 151/2014/TT-BTC ngày 10/10/2014 của Bộ tài chính:

– Nguyên tắc khấu trừ thuế GTGT:

“ Tài sản cố định là ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống (trừ ô tô sử dụng vào kinh doanh vận chuyển hàng hoá, hành khách, kinh doanh du lịch, khách sạn; ô tô dùng để làm mẫu và lái thử cho kinh doanh ô tô) có trị giá vượt trên 1,6 tỷ đồng (giá chưa có thuế GTGT) thì số thuế GTGT đầu vào tương ứng với phần trị giá vượt trên 1,6 tỷ đồng không được khấu trừ”.

– Các khoản Chi phí không được trừ khi tính thuế TNDN:

“e) Phần trích khấu hao tương ứng với nguyên giá vượt trên 1,6 tỷ đồng/xe đối với ô tô chở người từ 9 chỗ ngồi trở xuống (trừ: ô tô dùng cho kinh doanh vận tải hành khách, kinh doanh du lịch, khách sạn; ô tô dùng để làm mẫu và lái thử cho kinh doanh ô tô).”

  • Cũng tương tự như thuế GTGT, phần trích khấu hao tương ứng với nguyên giá vượt trên 1,6 tỷ đồng/xe không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập tính thuế TNDN

  • Chú ý: Nếu doanh nghiệp sử dụng ô tô đó vào việc kinh doanh vận chuyển hành khách, kinh doanh dịch vụ du lịch làm mẫu và lái thử (DN kinh doanh ô tô) thì thuế sẽ được khấu trừ toàn bộ.

Như vậy:

– Nếu DN bạn sử dụng ô tô đó vào kinh doanh vận chuyển hàng hóa, hành khách, kinh doanh du lịch, khách sạn, làm mẫu và lái thử cho kinh doanh ô tô => Thì được khấu trừ toàn bộ thuế GTGT đầu vào và toàn bộ chi phí khấu hao tính trên nguyên giá là chi phí được trừ

– Nếu không => Công ty chỉ được khấu trừ thuế GTGT và chỉ được ghi vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN phần trích khấu hao tương ứng với trị giá 1,6 tỷ, còn lại sẽ không được khấu trừ và tính vào chi phí được trừ.

Cách xác định nguyên giá của TSCĐ hữu hình:

Theo điều 4 Thông tư 45/2013/TT-BTC quy định:

“a) TSCĐ hữu hình mua sắm:

Nguyên giá TSCĐ hữu hình mua sắm (kể cả mua mới và cũ): là giá mua thực tế phải trả cộng (+) các khoản thuế (không bao gồm các khoản thuế được hoàn lại), các chi phí liên quan trực tiếp phải chi ra tính đến thời điểm đưa tài sản cố định vào trạng thái sẵn sàng sử dụng như: lãi tiền vay phát sinh trong quá trình đầu tư mua sắm tài sản cố định; chi phí vận chuyển, bốc dỡ; chi phí nâng cấp; chi phí lắp đặt, chạy thử; lệ phí trước bạ và các chi phí liên quan trực tiếp khác.”

Ví dụ: 

Công ty mua 1 xe ô tô 9 chỗ trị giá 3 tỷ, thuế GTGT 10% = 300 tr, Lệ phí trước bạ: 200tr, chi phí vận chuyển: 20tr (Công ty không kinh doanh dịch vụ vận tải, hành khách,..)

Để có thể hạch toán nghiệp vụ này, trước hết ta cần phải xác định được nguyên giá của xe ô tô, ở đây gồm:

+ Giá mua thực tế:      3.000.000.000

+ Chi phí vận chuyển:      20.000.000

+ Lệ phí trước bạ:          200.000.000

+ Thuế GTGT không được khấu trừ tương ứng với phần trị giá vượt trên 1,6 tỷ : (3.000.000.000  – 1.600.000.000) x 10% = 140.000.000

=> Nguyên giá ô tô cần ghi nhận = 3.360.000.000

Khi đã xác định được nguyên giá TSCĐ ta bắt đầu hạch toán hóa đơn mua ô tô trên như sau:

+ Ghi nhận tăng TSCĐ :

Nợ TK 211   :  3.360.000.000

Nợ TK 1331:     160.000.000 (phần thuế GTGT được khấu trừ tương ứng phần giá trị 1,6 tỷ)

Có TK 331/112:  3.300.000.000

Có TK 112     :        20.000.000

Có TK 3339    :      200.000.000

+ Khi nộp Lệ phí trước bạ :

Nợ TK 3339: 200.000.000

Có TK 112: 200.000.000

3.Cách kê khai thuế

– Trên phần mềm HTKK , các bạn sẽ kê khai trực tiếp trên Tờ khai thuế 01/GTGT cụ thể như sau:

+ Chỉ tiêu 23: 3.000.000.000  (Kê khai theo số tiền chưa thuế trên hóa đơn)

+ Chỉ tiêu 24:    300.000.000  (Tổng số thuế GTGT đầu vào)

+ Chỉ tiêu 25:    160.000.000  (Số tiền thuế GTGT đươc khấu trừ)

4.Cách tính khấu hao

– Theo quy định tại Khung trích khấu hao TSCĐ ban hành kèm theo Thông tư 45/2013/TT-BTC: Xe ô tô có thời gian từ 6 – 10 năm.

– Công ty lựa chọn trích khấu hao 10 năm

=> Mức khấu hao hàng năm = 3.360.000.000/10 =  336.000.000/năm

=> Mức khấu hao hàng tháng = 336.000.000/12 =   28.000.000/tháng

Cuối tháng, kế toán hạch toán vào sổ sách:

Nợ TK 642: 28.000.000/tháng

Có TK 214: 28.000.000/tháng

Như vậy: Số thuế GTGT đầu vào tương ứng với phần trị giá vượt trên 1,6 tỷ đồng không được khấu trừ  và Phần trích khấu hao tương ứng với nguyên giá vượt trên 1,6 tỷ đồng/xe không được tính vào chi phí hợp lý khi xác định thu nhập tính thuế TNDN

——————————

Fanpage: https://www.facebook.com/DichvuketoanHaiphong

Dịch vụ kế toán Hải Phòng – Kế toán Hồng Anh chúc các bạn thành công!

Hotline: 0969 463 460 

—-> XEM THÊM : KHUNG THỜI GIAN TRÍCH KHẤU HAO CÁC LOẠI TÀI SẢN CỐ ĐỊNH

Bài viết liên quan