MỨC PHẠT CHẬM NỘP TỜ KHAI THUẾ MỚI NHẤT

Dịch vụ kế toán Hải PhòngKế toán Hồng Anh xin trích dẫn :

Mức phạt chậm nộp TỜ KHAI THUẾ mới nhất theo nghị định 125/2020/NĐ-CP

– Cách tính thời hiệu xử phạt theo Nghị định 125/2020/NĐ-CP:

Thời hiệu được tính từ ngày người nộp thuế nộp hồ sơ khai thuế hoặc cơ quan thuế phát hiện (trách nhiệm tăng đáng kể so với quy định cũ tại thông tư 166/2013/TT-BTC)

– Cách tính tăng nặng, giảm nhẹ theo Nghị định 125/2020/NĐ-CP: Mỗi tình tiết tăng nặng giảm nhẹ thì tăng giảm 10% số tiền phạt.

SỐ NGÀY CHẬM NỘP MỨC PHẠT

(NĐ125/2020/NĐ-CP)

Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn từ 01 ngày đến 05 ngày và có tình tiết giảm nhẹ Phạt cảnh cáo
Nộp hồ sơ khai thuế cho cơ quan thuế quá thời hạn quy định từ 01 ngày đến 30 ngày 2.000.000 VNĐ – 5.000.000 VNĐ
Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 31 ngày đến 60 ngày 5.000.000 VNĐ – 8.000.000 VNĐ
– Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 61 ngày đến 90 ngày
– Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn quy định từ 91 ngày trở lên nhưng không phát sinh số thuế phải nộp
– Không nộp hồ sơ khai thuế nhưng không phát sinh số thuế phải nộp
– Không nộp các phụ lục theo quy định về quản lý thuế đối với doanh nghiệp có giao dịch liên kết kèm theo hồ sơ quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp
8.000.000 VNĐ – 15.000.000 VNĐ
– Nộp hồ sơ khai thuế quá thời hạn trên 90 ngày kể từ ngày hết hạn nộp hồ sơ khai thuế, có phát sinh số thuế phải nộp và người nộp thuế đã nộp đủ số tiền thuế, tiền chậm nộp vào ngân sách nhà nước 15.000.000 VNĐ – 25.000.000 VNĐ

Mức phạt chậm nộp

Dịch vụ kế toán Hải Phòng – Kế toán Hồng Anh chúc các bạn thành công!

Fanpage: https://www.facebook.com/DichvuketoanHaiphong

Bài viết liên quan