Công văn 2393/TCT-DNNCN ban hành mới nhất

Kế toán thuế Hải Phòng – Kế toán Hồng Anh xin gửi bạn đọc Công văn 2393/TCT-DNNCN (Tải tại đây)

 ban hành ngày 01 tháng 07 năm 2021 về việc nộp tờ khai thuế TNCN – mẫu số 05/KK-TNCN

Kết Luận theo Tổng cục thuế thông báo về việc nộp tờ khai thuế TNCN – mẫu số 05/KK-TNCN thì:

“Tổ chức, cá nhân KHÔNG phát sinh trả thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân tháng/quý nào thì KHÔNG phải khai thuế thu nhập cá nhân của tháng/quý đó.”

Công văn TNCN

Trên đây là Công văn hướng dẫn nộp tờ khai thuế TNCN – mẫu số 05/KK-TNCN (Công văn 2393/TCT-DNNCN)

Dịch vụ kế toán Hải Phòng – Kế toán Hồng Anh chúc các bạn thành công!

Fanpage: https://www.facebook.com/DichvuketoanHaiphong

Xem thêm : LƯU Ý THUẾ TNCN MỚI NHẤT NĂM 2021

Bài viết liên quan